ตั้งค่า

ปลั๊กอินนี้ จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับ PDF Invoices & Packing Slips for WooCommerce โดยปกติปลั๊กอินนี้จะไม่รองรับภาษาไทย module นี้จะทำให้ปลั๊กอินรองรับภาษาไทย และยังสามารถเลือกฟอนต์ได้อีกด้วย

เมื่อเปิดใช้งาน หน้าตั้งค่าจะแสดงที่ด้านซ้าย สามารถเลือกฟอนต์และบันทึก จากนั้นจะกดดูตัวอย่างได้

ตัวอย่างหลังจากเปิดปลั๊กอินแล้วเลือกฟอนต์แล้ว จะทำการ apply ฟอนต์ที่เลือกเข้ากับ PDF ของธีม