วิธีการติดตั้ง และเปิดใบอนุญาต

หลังจากลูกค้าชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วให้ไปที่เมนู ระบบสมาชิก > ดาวน์โหลด จากนั้นคลิกไฟล์เพื่อดาวน์โหลดและนำมาติดตั้ง หรือ คลิกที่นี่

นำไฟล์มาอัพโหลดและติดตั้ง ไปที่ ปลั๊กอิน > Add New Plugin แล้วอัพโหลดไฟล์แล้วกดติดตั้ง

เมื่อกดใช้งานแล้วจะเป็นดังรูป

จากนั้นให้นำ license มากรอกโดยไปที่เมนู ระบบสมาชิก > ประวัติการสั่งซื้อ > View License หรือ คลิกที่นี่ แล้วให้กดที่รูปกุญแจ จากนั้น license key จะปรากฎให้ copy แล้วนำมาใส่ที่ ปลั๊กอินในเว็บไซต์ Thai Woo AIO > ใบอนุญาต

เมื่อใช้เปิดใช้งานแล้วจะขึ้นวันหมดอายุ และสามารถปิดการใช้งานได้ ในกรณีที่ต้องการย้ายเว็บไซต์ครับ