เปิด / ปิด ฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งาน

คุณสามารถเลือก เปิด / ปิด ฟีเจอร์ที่ต้องการใช้ หรือไม่ต้องการใช้ได้ตามสะดวก โดยฟีเจอร์ที่ไม่เปิดใช้งานจะไม่ถูกเรียกใช้งาน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า จะไม่ทำให้โหลดแล้วเป็นภาระของเซิฟเวอร์