วิธีสมัคร Line Developer เพื่อใช้ Line Login

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ ด้วยลิงก์นี้

จากนั้นให้กดปุ่ม Create

ให้กรอกชื่อ Provider name จะเป็นชื่อสำหรับการตั้งเตือน

เมื่อสร้างเสร็จแล้วกดเข้าไป

จากนั้นคลิก Service “Create a LINE Login channel”

  1. Channel type: เลือกเป็น Line Login
  2. Provider: เลือก Provider ชื่อที่เพิ่ง create
  3. Region to provide the service: เลือก Thailand
  4. Company or owner’s country or region: เลือก Thailand
  5. Channel name: ตั้งชื่อ Channel
  6. Channel description: ตั้งรายละเอียด Channel
  7. App types: เลือก Web app
  8. Email address: ใส่ email
  9. Check the agreement: ติ๊กยินยอมทั้งคู่

ส่วนช่องอื่นๆ สามารถกรอกเพิ่มเติมได้ตามความสะดวกได้เลยครับ

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้า module ให้คลิกตรง Developing เพื่อ publish channel

กด Publish เมื่อกดแล้วจะไม่สามารถปิดได้แล้วนอกเสียจากลบ Channel

เมื่อเปิดเสร็จแล้วให้นำ Channel ID มากรอกไว้ใน ตั้งค่า หลังบ้าน

แล้วนำ Channel secret มากรอกไว้ใน ตั้งค่า หลังบ้าน

ไปที่เมนู LINE Login > Callback URL ให้กรอก URL ของเว็บไซต์คุณ โดยช่องนี้จำเป็นจะต้องตรงกันกับการ ตั้งค่า หลังบ้าน

ตัวอย่างการเอาข้อมูลมากรอก หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว