ตั้งค่า

เพิ่มความสะดวกสำหรับการเข้าสู่ระบบ และสมัครสมาชิกด้วยไลน์ โดยใช้ Line Developer โดยสามารถดูวิธีการสมัครได้ ที่นี่

Client ID: หรือ Channel ID สามารถนำมาใส่ได้จากการสมัคร Line Developer
Client Secret: หรือ Channel Secret สามารถนำมาใส่ได้จากการสมัคร Line Developer
Callback URL: จำเป็นจะต้อง URL เดียวกันที่กรอกใน Line Developer app
หลังจากเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้า: จะเป็น URL หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว
คำนำหน้าของ username: ถ้าสมัครสมาชิกด้วยไลน์ สามารถเพิ่มคำนำหน้าของ username ได้ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่า user นี้สมัครด้วยอะไร

ตัวอย่างหน้า หน้า Login & Register

ตัวอย่างหน้า หน้า Login & Register หลังบ้าน