สถานะ กำลังตรวจสอบการแจ้งโอน

เมื่อใช้ module แจ้งโอนเงิน จะมีสถานะใหม่ขึ้นมา “กำลังตรวจสอบการแจ้งโอน” โดยสถานะนี้จะเปลี่ยนเมื่อผู้ใช้ทำการแจ้งโอนเงินเข้ามา เพื่อทำการตรวจสอบยอดเงิน หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไปตามสถานะที่ต้องการ

ตัวอย่างสถานะในการายละเอียดคำสั่งซื้อ