ตั้งค่า

Module ที่ช่วยแจ้งโอนเงิน เหมาะสำหรับพฤติกรรมของคนไทย ที่ชอบใช้การโอนเงินพร้อมแนบสลิป มีระบบรายการการแจ้งโอน พร้อมแจ้งเตือนทาง Line และอีเมล

หน้าแจ้งโอนเงิน: หน้าที่ถูกเลือกจะเป็นลิงก์ในหน้ารายการของคำสั่งซื้อ
ไปยังหน้า: เลือกได้ว่าหลังจาก แจ้งโอนแล้วจะให้วิ่งไปที่หน้าใด ถ้าหากปล่อยว่างจะยังอยู่ที่หน้าเดิม

หน้าขอบคุณ

  • ชื่อฟอร์ม: แสดงชื่อฟอร์ม
  • ตำแหน่ง: สามารถเลือกตำแหน่งฟอร์มที่ต้องการแสดงได้
  • รูปแบบธนาคาร: สามารถแสดงธนาคารได้ในสองรูปแบบ

ข้อความหลังแจ้งโอนแล้ว

  • ข้อความ: ข้อความที่แสดงหลังจากทำการแจ้งโอนแล้ว
  • สีพื้นหลัง: สีพื้นหลังข้อความ

การแจ้งเตือน:

  • อีเมล: อีเมลที่ใช้สำหรับแจ้งเตือน สามารถใส่คอมม่าคั่นได้ หากต้องการแจ้งเตือนมากกว่า 1 อีเมล
  • การแจ้งเตือนไลน์: ต้องใช้คู่กับ module แจ้งเตือนทางไลน์

เมื่อเปิดใช้งาน module หน้าแจ้งโอนเงินจะถูกสร้างอัตโนมัติ

หน้าฟอร์มสำหรับการแจ้งโอนเงิน

เมื่อทำการแจ้งโอนเงินสำเร็จแล้ว

ตัวอย่างแจ้งเตือนไลน์ เมื่อมีคนทำการแจ้งโอนเงินแล้ว

รูปแบบการแสดงผลธนาคารแบบรายการ

รูปแบบการแสดงผลธนาคารแบบตาราง