แท็บทั่วไป และการเปิดใช้งาน

  1. เริ่มต้น – สิ้นสุด สามารถตั้งค่าวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของป๊อปอัพ ถ้าไม่กรอกก็จะแสดงป๊อปอัพไปตลอดเวลา
  2. แสดงอีกครั้งหลังจากปิด เป็นระยะเวลาการรอคอยหลังจากการปิดไปแล้ว จะให้แสดงอีกครั้งภายในกี่วัน ซึ่ง 0 จะเท่ากับไม่แสดงป๊อปอัพนี้ไปตลอด
  3. ป๊อปอัพ ID เป็นการรีเซ็ต สำหรับคนที่เคยกดปิดป๊อปอัพนี้ไปแล้ว ถ้ารีเซ็ตก็จะทำให้ป๊อปอัพนี้แสดงขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
  4. แสดงแค่หน้าแรก โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งค่าให้แสดงแค่หน้าแรก หากทำการปิดก็จะแสดงป๊อปอัพนี้ในทุกหน้า
  5. ลิงก์ สามารถใส่ลิงก์นี้ในป๊อปอัพได้ ในกรณีที่ต้องการคลิกบริเวณ ป๊อปอัพ เหมาะสำหรับนำไปใช้กับ ป๊อปอัพโปรโมชั่น หรือถวายพระพร ลิงก์จะสามารถใช้กับรูปแบบป๊อปอัพแบบ ลอยเท่านั้น เนื่องจากแบบเต็มจอ จะต้องมีปุ่มปิด ไม่สามารถทำเพื่อซ้อนกันได้

  1. เปิดการใช้งาน จะเป็นการเปิดใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้เห็นโดยหากตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดด้านบน
  2. เปิดการใช้งาน เฉพาะผู้ดูแลระบบ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นการเปิดไว้อยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเห็นเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับการทดสอบก่อนที่จะใช้จริง