สอนสร้างธีม WordPress ด้วย Underscore และ Tailwind

ใน Meetup ครั้งนี้เราจะสอนการพัฒนาธีม WordPress โดยใช้ Underscore และ Tailwind CSS ร่วมกัน เพื่อช่วยให้การพัฒนาเป็นระบบและไฟล์ CSS เล็กและโหลดเร็วขึ้น ลดการใช้ซ้ำของ CSS

หัวข้อการสอนประกอบด้วย:

  1. แนะนำเบื้องต้น Tailwind CSS: คืออะไรและทำงานอย่างไร
  2. การติดตั้งธีมและเริ่มพัฒนา: วิธีติดตั้งธีมและเริ่มต้นพัฒนา
  3. การติดตั้ง Browser Sync: ใช้เพื่อรีโหลดหน้าเว็บอัตโนมัติ
  4. อธิบายโฟลเดอร์ tailwind และ javascript: รู้จักโครงสร้างของไฟล์
  5. สาธิตการเขียน Tailwind CSS ลงใน WordPress Theme: วิธีนำ Tailwind CSS มาใช้ในธีม WordPress
  6. แนะนำ Tailwind CSS Library ที่มีประโยชน์: ตัวช่วยในการพัฒนา
  7. Build for Production: การเตรียมธีมสำหรับใช้งานจริง

Slide

https://www.canva.com/design/DAF6KFOGOsc/fKfupC5IsEBVguljtQKzOw/watch

Speaker

https://aumwp.com

Plugin ที่พูดถึง